”Lönestölder” allt vanligare

Statistik från fackförbundet Unionen visar att allt fler anställda luras på den lön de har rätt till. Det handlar om ”lönestölder”: bland annat uteblivna övertidstimmar eller semesterersättning som försvinner.

 

Övertidstimmar som försvinner, semesterersättning som uteblir eller lön som aldrig betalas ut. Så kallade lönestölder, när anställda inte får ut den lön de har rätt till, har ökat de senaste åren. Det visar statistisk från fackförbundet Unionen. Under 2010 fick förbundet in drygt 900 ärenden från sina medlemmar om ”lönestölder” – förra året inkom 1 636.

– Det handlar ibland om en viss okunskap, vissa arbetsgivare vet inte vad de är skyldiga att ersätta. Men andra arbetsgivare chansar. Till exempel med någon som har många övertidstimmar. Arbetsgivaren håller inne betalningen eller försöker på något sätt mygla undan att det varit så många timmar som det rör sig om, säger Anna Engelbert, kommunikatör på Unionen Stockholm.

Anna Engelbert tror att ökningen av antalet anmälningar kan bero på att klimatet på arbetsmarknaden hårdnat. Enligt statistiken från 2010 sker ”lönestölderna” i något större utsträckning på mindre företag som saknar kollektivavtal, men också på etablerade arbetsplatser där avtalet finns.

– Lönestölder har blivit vanligare och vanligare. Framför allt för den tid som registreras som övertid, som ligger utanför ordinarie schema, säger Lukas Ringqvist, ombudsman på fackförbundet Handels i Stockholm.

På arbetsgivarsidan känner man inte igen bilden.

– Jag misstänker att det här rör sig om den värld som ställer sig utanför arbetsgivarorganisationer och kollektivavtal, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör på arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen.

Det här gäller för dig som anställd
  • Avtal. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen regleras lön och andra anställningsvillkor enligt det. Om det inte finns ska villkoren regleras i det enskilda anställningsavtalet.
  • Semester.  Enligt semesterlagen har man rätt att ta ut 25 semesterdagar per år och få 12 procent i semesterersättning på all lön, inklusive provision och rörlig lön. Om man inte har fått rätt semesterersättning kan man gå tillbaka två år i tiden och kräva det.
  • Övertid.  Arbetsgivaren får enligt lag beordra en anställd att jobba 200 timmar övertid per år, men det står ingenting om hur ersättningen ska se ut. Därför bör detta regleras i det enskilda avtalet. Det gäller även ersättning för obekväm arbetstid.  Källa: Gunilla Bäcklund, ombudsman Unionen

Sara lurades på övertid

En av dem som råkat ut för ”lönestöld” är Sara. Hon var anställd inom hotell- och restaurangbranschen och jobbade långa dagar och ofta övertid. När hon slutade sin tjänst fick hon en sista månadslön – men ingen ersättning för alla de övertidstimmar hon samlat på sig.

– Jag vände mig till mitt fackförbund, de nappade direkt och började driva fallet, säger Sara.

Men arbetsgivaren motsatte sig anspråket och det blev en lång förhandling.

Slutligen nådde man en överenskommelse där Sara fick ut en del av sin övertidsersättning

– Det är mycket tid och energi som man inte får tillbaka. Man vill lägga det bakom sig i stället för att fortsätta.

Hennes råd till andra är att alltid kontakta en fackförening och be dem att titta på anställningsavtalet – innan man skriver under det.

– Man ska inte ställa upp på vad som helst, det är inte värt det.

Källa: Metro

Publicerad 2012-03-26 07:28
This entry was posted in Insändare, debatt, Samhälle-politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *