Stoppa attacken mot försvarslösa

Stoppa attacken mot de försvarslösa!

Det fortsätter bubbla under ytan i Partille kommun. Det är inte bara Atbin och Iraj och deras kollegor som kämpar för bättre villkor för utsatta samhällsgrupper. Protesterna mot Partille kommuns politik ökar. Det är många som höjer sina röster. Det pågår ett kollektivt motstånd mot förtryck och mot nedskärningar.

Bara under denna månad har två chefer fått avgå på grund av ”missnöje hos personal”. Ytterligare en chef har lämnat sin arbetsplats ”frivilligt”. Samtidigt har några personal och anhöriga utryckt sina starka invändningar mot Vård- och omsorgsförvaltningens policy.
Precis när protesterna bereder ut sig på arbetsplatser i Partille avslöjas en skandal till. Två modiga personal säger ifrån om missförhållandet och går till media för att bryta tystnaden. De offrar sina jobb och avslöjar vänskapskorruptionen en gång till. Partille kommun håller på att bli till ett skakande exempel på missförhållande och korruption.

Trots makthavarnas munkavel på Partille tidningen har denna tidning tvingats att publicera många insändare som avslöjar de breda pågående protesterna mot kommunpolitiker.
Under rubriken ” Censur i Partille Tidning” avslöjar en av insändarskribenter att hur tidningen försökt avleda debatten om nedskärningar inom äldreomsorg genom att lyfta upp förvaltningschefens propaganda.

Politiker går från den ena verksamheten till den andra och bjuder ”duktiga medarbetare” till lunch och frukost. De berömmer sig själva och beskriver hur bra vård, omsorg och skolor fungerar. Till svar på dem skriver en fritidspedagog så här:
”Ursäkta mig, men från vilka källor hämtar han den informationen? Från utbildningsförvaltningens tjänstemän, andra politiker eller skapar han den verklighet som är mest bekväm för sig själv? Vi pedagoger som utgör ryggraden inom utbildningen och barnomsorg, är av en annan åsikt. Jag har två färska exempel på kvalitetssänkningar på min arbetsplats(…) Banalisera inte problemet genom att hävda att det är en organisationsfråga”.

Återigen läser vi i Partille Tidningen en insändare ” Alliansen utmanar grundskolan i Partille” så här:
”Stomberg, du representerar en skolsyn som genomsyras av ett företagsekonomiskt tänkande som inte borde höra hemma i vår gemensamma välfärd. Elever och föräldrar kallas för kunder och ditt mått på framgång är hur långt effektiviseringarna i skolans verksamhet kan drivas utan att resultaten påverkas. Jag vill bjuda in dig till min skola för att se alla föräldrar i ögonen vars barn har särskilda behov men inte får den hjälp de har rätt till på grund av brister på resurser.”

Dessa är bara några exempel från den breda kampen som ställer politikerna till svars och utmanar allmänheten till motstånd.
Så länge som politikerna i Partille ser personalen som tjänstefolk som ska göra som de blir tillsagda, kommer det också att finnas modig personal, pedagog, lärare och anhörig som kämpar för att ändra på det.
Även om politikerna inte tvekar att polisanmäla personal eller bryta mot lagar för att tysta kritiska röster, uppmanar vi personal, pedagoger, lärare och föräldrar till elever och funktionshindrade att höja sin röst mot nedskärningar, förtryck och kommunens skrämseltaktik.
Det finns ett starkt motstånd mot förtryck och korruption i Partille Kommun. Det är dags att sätta stopp för politikernas cyniska attack mot personalens grundläggande rättigheter och mot de försvarslösa. Det är dags att bubblorna bryter ytan, att det börjar koka. Det är dags att det dolda motståndet visar sin verkliga kraft på Partilles gator och torg.

28 oktober 2013
Föreningen Pedagogiskt Arbete i Partille

This entry was posted in Konfliktperspektiv, Samhälle-politik. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *