Brev från Mellbygården till politiker 2013

Omsorgsförvaltningen inom Partille Kommun kör med svågerpolitik och beter sig korrupt

2013-02-21

För drygt ett år sedan, efter att vi skickade ett brev till Partille kommuns politiker, fick enhetschefen på Mellbygårdens gruppboende avgå omedelbart. I brevet beskrev vi chefens sätt att leda verksamheten. Vi skrev att favorisering av viss personal (ofta vänner och släkt) och bestraffning av andra är en etablerad kultur i vår verksamhet. Vi gav olika konkreta exempel på hur favoriter får olika uppdrag eller tjänster som belöning. Vi gav samtidigt konkreta exempel på hot och straff mot ”oönskade”, oavsett deras yrkesroller och kvalifikationer. Ett fall av favorisering, som vi påpekade, handlade om en anställd som plötslig fick tjänsten som biträdande enhetschef, trots att han inte var sökande. Ett annat exempel, nu på bestraffning, var hoten mot verksamhetens autism-pedagog (metodutvecklaren). Men framför allt beskrev vi det systematiska maktmissbruk som ledde till arbetsmiljöproblem och missförhållanden inom vår verksamhet.

 

Vi tolkade omsorgsförvaltningens beslut om chefens avgång som en bekräftelse på vad vi förmedlade via detta brev, alltså brott mot lagar och regler. Den handlingsplan som den nya enhetschefen och personalen kom fram till innefattade bland annat följande punkter: Ledningen skall följa lagar och regler, respektera yrkesroller och undvika informella roller och kanaler för information som skapar grupperingar etc.

 

Till vår förvåning upptäckte vi dock att vår gamla chef fick hålla kvar sin chefsposition på annan verksamhet! Dessutom valdes hon ut som samordnare för validering och kompetensutbildning inom kommunen. Senare fick vi läsa i omsorgförvaltningschefens månadsbrev att vår tidigare chef har fått rollen som konsult för att stötta andra chefer inom omsorgsförvaltningen. Nu under den senaste perioden har vi med jämna mellanrum fått inbjudningar till flera pedagogiska föreläsningar om bemötande och arbetssätt med personer med autism, som denna chef håller.

 

Omsorgförvaltningschefen och avdelningschefen får gärna lyfta upp en chef som missbrukat sin makt på ett systematiskt sätt. Cheferna kan välja vilken konsult som helst. Det är klart att de håller varandra om ryggen till vilket pris som helst. De högre cheferna följer samma linje som vår chef gjorde på vår verksamhet. Det visar att omsorgsförvaltningen och kommunen är präglade av korruption och svågerpolitik. Chefer och politiker kan höja varandra på många olika sätt eftersom de har makten, positionen, budgeten och befogenheten. De kan belöna varje allvarligt brott med högre positioner. Det är så korruption och svågerpolitik fungerar. Det var precis denna politik vår chef, med stöd ovanifrån, bedrev.

 

Hon brukade ge tillfälliga anställningar till sina nära släktningar i verksamheten med olika ändamål. Vid ett tillfälle hoppade chefens nära släkt in och arbetade en kort period inom vår verksamhet. Chefen, å sin sida, skrev alltså ett intyg på att personen är kunnig inom området, har utvecklat verksamheten och har haft goda relationer med anhöriga. Alla som jobbar inom verksamheten och känner till händelsen vet att denna person varken hann bli insatt i arbetssättet, kände några anhöriga, eller hade något att göra med verksamhetens utveckling.

 

Med detta kan vi konstatera att vår nuvarande avdelningschef och förvaltningschef beter sig lika korrupt som vår tidigare enhetschef gjorde. Vår tidigare chef kunde placera sina nära släktingar inom verksamheten, med dold agenda, för att sedan skicka i väg dem med förfalskade intyg med Partille Kommuns logo på. Hon kunde samtidigt jaga och hota kompetent personal. Likaledes presenterar avdelningschefen och förvaltningschefen denna chef som autism-expert eller kompetent för konsultjobb inom organisationen, medan de försöker tvinga kommunens autism-pedagog att flytta till en annan bransch eller säga upp sig.

 

Kära chefer och politiker inom Partille Kommun! 

Ni får använda er makt och era befogenheter hur ni vill. Vi har blivit helt övertygade om att omsorgsförvaltningen inom Partille Kommun kör med svågerpolitik och beter sig helt korrupt. Men låt oss anställda vara i fred. Vi är själva utsatta i vårt dagliga jobb och dessutom jobbar vi med utsatta individer. Vår verksamhet är fortfarande en skadad verksamhet. Vi som protesterat några år för att bli av med en korrupt chef vill inte ha tillbaka henne som utbildare och chefstödjare. Vi vill inte ha tillbaka någon som skapat lidande för oss och för utsatta människor under många år. Skicka inte inbjudningar, kallelser eller brev som påminner oss om vår gamla chefs nya positioner. Ja, vi har fattat budskapet och ni har kunnat återupprätta den gamla rädslan och paniken trots den tidigare chefens fysiska frånvaro. Men vi ber er att inte fortsätta med det. En kollektiv panik och osäkerhet påverkar vårt dagliga jobb, detta jobb som kräver koncentration och trygghet. Därför betraktar vi omsorgsförvaltningens beteende som en del av det gamla psykosociala arbetsmiljöproblemet. En chef med en sådan balansgång lyckades snabbt klättra på karriärstegen och återigen skapa otrygg arbetsmiljö för personalen. Detta visar att Mellbygårdens kris blott var en produkt av missförhållanden skapade av korruption, maktmissbruk och svågerpolitik på hög nivå. När karriärsklättrandet sker på bekostnad av en pressad personalgrupp och en utstött samhällsgrupp har moralen sjunkit så lågt att våra nedtyngda ögonlock inte kan blunda längre.

 

Atbin Kyan (Arbetsplatsombudsman på Mellbygårdens gruppboende)

2013-02-21 Partille

 

This entry was posted in Insändare, debatt, Konfliktperspektiv. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *