Personalprotester, organisationskris i Partille.

Partille kommun som arbetsgivare är i en djup organisationskris. Personalprotester har gjort att kommunen inte kunnat återfå balansen. De chefer, vars avgång föreningen pedagogiskt arbete krävde, har slutat den ena efter den andra. Inte med buller och bång, utan smygandes ut bakvägen, med minimal information från kommunen.

Kommunchefen, Wedberg, har slutat. Personalchefen Jan Wesa tvingades också avgå. Avdelningschefen Ann-Britt Davidsson slutade för länge sedan, och tjänsten stod länge tom. Tiotal enhetschefer och administratörer inom omsorgsförvaltningen och skolvärden har slutat.

Utåt mot verksamheterna har arbetsgivaren satsat på inlyssnande och avledande åtgärder. Internt har det pågått en omorganisation av verksamheterna, som ska ta ifrån personalen inflytande och makt. Som ofrånkomligen kommer att försämra för brukarna. För att undvika liknande skandaler, där personalchefen figurerar i media med lögner och byxorna nere, bygger de en struktur som ska förebygga personalprotester och skydda chefer. Nya mötesformer, nya mellanchefsroller, minskad personal på golvet men ökat antal chefer.

Partille har vidtagit åtgärder för att tysta personalens protester, och även om sätten delvis är nya, är många av strategierna samma: splittra personalgrupperna, belöna tjallare. Den nya titeln kvalitetsutvecklare, olika ambassadörroller och andra påhittade yrkesroller som baseras på utbildning som ”arbetsgivaren finner lämplig”, vilket är arbetsgivarspråk för att de själva tänker avgöra vem som får jobbet t.ex. deras personliga favoriter eller ”lojala medarbetare” som trampar på sina kollegor för att få lite per pengar, makt eller andra fördelar.

Så rädda är de för oss. Så mycket tid lägger de på att organisera sig. Men det gör vi personal också. Vi har inte avsatt tid och pengar för det, som arbetsgivaren. Nu har vi lärt oss att organisera oss i form av ett nätverk. Nu vet vi att vi inte är ensamma. Höjer vi våra röster ställer tusentals av våra kollegor och andra radikala grupper upp för att stödja oss. Partille kommun som brukade ha cirka tolv avstängningar per år har inte vågat avstänga personal efter Iraj och Atbins avstängning. Vi organiserar oss eftersom den moderatledda chefsorganisationen organiserat sig mot oss.

Deras organisering mot oss, deras arbetsgivarspråk och deras maktfullkomliga tystnad, kan bara mötas av vår organisering med våra kollegor, våra samtal med varandra och våra höjda röster i protest mot försämringar och för en riktig demokrati. Tyvärr har det också varit så att en del av våra kompetenta kollegor slutat för att de inte orkat med chefernas trakasserier.

Vi har haft stora framgångar inom olika verksamheter. Den nuvarande krisen och chefernas ständiga avgångar är bara en av många konsekvenser av vår gemensamma kamp. Nu har vi lärt oss att organisera oss i varierande former av nätverk i en kommun där föreningsfrihet inte existerar. Nu har vi lärt oss att utvidga kampen från en arbetsplats till en annan, från vård och omsorg till skolan, och från skolan till bostadsområdet. Vi ökar motståndet mot kommunens senaste nedskärningar och indragna nattjänster.

Vi fortsätter med våra skrivelser till ledningen och politikerna. Vi fortsätter med att höja våra röster på arbetsplatsen och på arbetsplatsträffarna. Vi fortsätter att gå ihop på våra arbetsplatser, på skolan, på boendet och på bostadsområdet. Eva Törnqvist initiativ att organisera en namninsamling är ett exempel på den utvidgade kampen mot den moderatledda kommunens inhumana personal- och funktionshinderpolitik.

Partille kommun som en arbetarorganisation är nu inne i en djup kris och kampen fortsätter.

2017-04-20
Föreningen pedagogiskt Arbete

Vad händer med människovärdet?

This entry was posted in Konfliktperspektiv, Samhälle-politik. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *