Category Archives: Handledning

En psykodynamisk utgångspunkt

Iraj Yekerusta Reflektioner kring boken ”Behandlarens terapeutiska rum” av Lilja Cajvert  Lilja Cajvert har med hjälp av sina anteckningar i handledningsprocessen utvecklat en personlig handledningsmodell, och det är denna modell som denna bok handlar om. Handledning är för Cajvert den … Continue reading

Posted in Handledning, Lärande perspektiv, Metodhandledning, Uncategorized | Leave a comment

Olika handledningsformer

Av Iraj Yekerusta En ofta förekommande fråga i mötet med grupper är inriktad mot den allmänna begreppsförvirringen kring handledning. Denna förvirring hänger ihop med den kommersiella metodverksamhet som finns i dagens samhälle. Frågan är, vad är syftet med handledning och vilka handledningsformer är … Continue reading

Posted in Handledning, Lärande perspektiv, Metodhandledning | Leave a comment

Yrkesmässig handledning

Iraj Yekerusta   Reflektioner kring boken ”Yrkesmässig handledning – mer än ord” av Sidsel Tveiten Denna bok väckte en del tankar och funderingar hos mig. Den fick mig tänka om och vända tillbaka till Gjems. Detta eftersom jag ville förstå … Continue reading

Posted in Handledning, Lärande perspektiv, Metodhandledning, Pedagogiskt Arbetssätt | Leave a comment

Den paradoxala handledningen

    Om handledningens paradoxala funktion i det pedagogiska arbetet Iraj Yekerusta Hos en del personalgrupper som jag har varit i kontakt med inom habilitering, är begreppet handledning kopplat till två kända fenomen. Det första är en pågående och ofta … Continue reading

Posted in Handledning | Leave a comment

Om handledning

  Om handledning av Iraj Yekerusta Handledning i den mening vi känner till är egentligen en skandinavisk och framförallt en svensk uppfinning. I den formella litteraturen beskrivs handledning som ett redskap för att tillvara och utveckla kompetens. Den välkände handledaren … Continue reading

Posted in Handledning, Lärande perspektiv, Metodhandledning, Pedagogiskt Arbetssätt | Leave a comment

Den berättande människan, om samtalet

Iraj Yekerusta Reflektioner kring boken ”Människan är en berättelse” av Clarence Crafoord Samtalet är vaggan för vetenskap och inlärning. Det är genom samtal och genom det sociala samspelet vi människor utvecklas. Det är genom samtalet som vi arbetande människor kan … Continue reading

Posted in Handledning, Lärande perspektiv, Metodhandledning, Samhälle-politik | Leave a comment