Category Archives: Samhälle-politik

Det pedagogiska arbetet hänger ihop med frågor som människors lika värde och rättvisa. Den specialpedagogiska yrkesrollen uppkom i relation till 70-talets starka tro på rättvisa och tron på alla människors rätt till ett värdigt liv. Arbetsplatsfrågor, speciellt i det pedagogiska arbetet, hänger ihop med de grundläggande samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Stoppa attacken mot försvarslösa

Stoppa attacken mot de försvarslösa! Det fortsätter bubbla under ytan i Partille kommun. Det är inte bara Atbin och Iraj och deras kollegor som kämpar för bättre villkor för utsatta samhällsgrupper. Protesterna mot Partille kommuns politik ökar. Det är många … Continue reading

Posted in Konfliktperspektiv, Samhälle-politik | Leave a comment

Föreningen Pedagogiskt Arbete fördömer Partille kommun

              Arbetsplatsombud Atbin Kyan och Pedagogen Iraj Yekerusta ifrågasatte kommunens svågerpolitik och chefernas korrupta beteende som orsakat psykosociala arbetsmiljöproblem för deras arbetsplats under en lång tid. En stor majoritet av Atbin och Irajs  kollegor höjde … Continue reading

Posted in Konfliktperspektiv, Samhälle-politik | Leave a comment

Bryt tystnaden, demonstration

Kvällen den 24/2 skickade Atbin Kyan ett brev till politiker där han bland annat kritiserar chefspolicyn och korruption i kommunen. Dagen efter kommer högsta ledningen till hans jobb och stänger av honom från sitt arbete. Även pedagogen Iraj Yekerusta, som … Continue reading

Posted in Konfliktperspektiv, Samhälle-politik | Leave a comment

Om titelbyte till stöd-assistent och stöd-pedagog

    Av: Iraj Yekerusta       Nya titlar och utbildningskrav GR dokument väljer två nya benämningar som kommer att bli gällande för vissa yrkesroller inom Funktionshinderverksamheter. Kriterier och utbildningskrav på dessa nya titlar har också redan bestämts. Det blir … Continue reading

Posted in Insändare, debatt, Konfliktperspektiv | Leave a comment

Välkommen till forumet

Detta forum har skapats för närmare kontakt och diskussioner mellan  forumets medlemmar. En gemensam diskussion förutsätter givetvis ett gememsamt ämne och sakfrågor. Sakfrågor eller relevanta diskussionsfrågor väljs ut av medlemmar. Naturligt ska gällande regler för forumet följas. Här kommer olika … Continue reading

Posted in Insändare, debatt, Konfliktperspektiv, Metodhandledning, Pedagogiskt Arbetssätt | Leave a comment

Demens och arbetssätt

Här kommer ett arbete om möjligheten till ett metodiskt arbetssätt med demenssjuka. Detta arbete är ett resultat av en period samtal, då några undersköterskor hade en gemensam studie kring beteendeproblem hos demssjuka. Syftet var att förstå de biologiska grunderna till olika typer av utmanande beteende … Continue reading

Posted in Metodhandledning, Pedagogiskt Arbetssätt, Samhälle-politik | Leave a comment

Handledning i professionsgrupper

Iraj Yekerusta Reflektioner kring boken ”Handledning i professionsgrupper” av Liv Gjem Liv Gjems handledningsmodell som presenteras i boken  Handledning i professionsgrupper  bygger på en systemteoretisk förståelse av hur kompetensutveckling går till. Jag ska försöka beskriva denna handledningsmodell och dess teoretiska … Continue reading

Posted in Konfliktperspektiv, Lärande perspektiv, Metodhandledning | Leave a comment

Den berättande människan, om samtalet

Iraj Yekerusta Reflektioner kring boken ”Människan är en berättelse” av Clarence Crafoord Samtalet är vaggan för vetenskap och inlärning. Det är genom samtal och genom det sociala samspelet vi människor utvecklas. Det är genom samtalet som vi arbetande människor kan … Continue reading

Posted in Handledning, Lärande perspektiv, Metodhandledning, Samhälle-politik | Leave a comment

Cajverts Handledningsmodell

Iraj Yekerusta   Reflektion Behandlarens terapeutiska rum av lilja Cajvert   Lilja Cajvert har med hjälp av sina anteckningar i handledningsprocessen utvecklat en personlig handledningsmodell. Och det är denna modell boken handlar om. Handledning är för Cajvert behandlarens kreativa rum … Continue reading

Posted in Konfliktperspektiv, Lärande perspektiv, Metodhandledning, Pedagogiskt Arbetssätt, Samhälle-politik | Leave a comment

Stödassistent och Stödpedagog

 Nya titlar skapar förvirring och splittring hos personal Alla yrkestitlar baserad på någon yrkesexmination har traditionellt skapats av utbildningssystemet. Läkare, ingenjör, jurist, sjuksköterska, undersköterska, socionom, etc. är en del av yrkestitlar som är direkt kopplade till akademisk yrkesexamen.   Men det … Continue reading

Posted in Konfliktperspektiv, Okategoriserade, Samhälle-politik | 2 Comments