Category Archives: Metodhandledning

Det pedagogiska arbetet är grunden för lärande. Det är också en förutsättning för livskvalitet för människor i behov av speciella stödinsatser.

En psykodynamisk utgångspunkt

Iraj Yekerusta Reflektioner kring boken ”Behandlarens terapeutiska rum” av Lilja Cajvert  Lilja Cajvert har med hjälp av sina anteckningar i handledningsprocessen utvecklat en personlig handledningsmodell, och det är denna modell som denna bok handlar om. Handledning är för Cajvert den … Continue reading

Posted in Handledning, Lärande perspektiv, Metodhandledning, Uncategorized | Leave a comment

Autism och utmanande beteende

Det finns olika sätt att beskriva beteendeproblem hos personer med neuropsykiatriska funktionsskillnader. Utifrån det perspektiv man anlägger på ett sådant beteende kommer man fram till olika typer av hanteringar av det. Det kognitiva perspektivet försöker förstå hjärnans funktion bakom beteendet … Continue reading

Posted in Metodhandledning, Pedagogiskt Arbetssätt, Uncategorized | 2 Comments

Arbetsmetod

Professionellt arbete med personer med autism Iraj Yekerusta Utifrån nuvarande kunskap finns det en djungel av olika metoder och arbetssätt för arbete med personer med autism.  Tydliggörande pedagogik  som är baserad på TEACCH-programmet och andra pedagogiska arbetssätt baserade på kognitiv … Continue reading

Posted in Metodhandledning, Pedagogiskt Arbetssätt | Leave a comment

Välkommen till forumet

Detta forum har skapats för närmare kontakt och diskussioner mellan  forumets medlemmar. En gemensam diskussion förutsätter givetvis ett gememsamt ämne och sakfrågor. Sakfrågor eller relevanta diskussionsfrågor väljs ut av medlemmar. Naturligt ska gällande regler för forumet följas. Här kommer olika … Continue reading

Posted in Insändare, debatt, Konfliktperspektiv, Metodhandledning, Pedagogiskt Arbetssätt | Leave a comment

Autism

Autism är en medfött funktionsskillnad i hjärnans struktur, vilket gör att hjärnan tar emot informationen från  olika sinnesintryck på ett annat sätt och bearbetar informationen annorlunda. Denna annorlunda biologiska funktion medför en annan förståelse och därmed ett avvikande beteende. Autism … Continue reading

Posted in Metodhandledning, Pedagogiskt Arbetssätt | Leave a comment

Demens och arbetssätt

Här kommer ett arbete om möjligheten till ett metodiskt arbetssätt med demenssjuka. Detta arbete är ett resultat av en period samtal, då några undersköterskor hade en gemensam studie kring beteendeproblem hos demssjuka. Syftet var att förstå de biologiska grunderna till olika typer av utmanande beteende … Continue reading

Posted in Metodhandledning, Pedagogiskt Arbetssätt, Samhälle-politik | Leave a comment

Olika handledningsformer

Av Iraj Yekerusta En ofta förekommande fråga i mötet med grupper är inriktad mot den allmänna begreppsförvirringen kring handledning. Denna förvirring hänger ihop med den kommersiella metodverksamhet som finns i dagens samhälle. Frågan är, vad är syftet med handledning och vilka handledningsformer är … Continue reading

Posted in Handledning, Lärande perspektiv, Metodhandledning | Leave a comment

Yrkesmässig handledning

Iraj Yekerusta   Reflektioner kring boken ”Yrkesmässig handledning – mer än ord” av Sidsel Tveiten Denna bok väckte en del tankar och funderingar hos mig. Den fick mig tänka om och vända tillbaka till Gjems. Detta eftersom jag ville förstå … Continue reading

Posted in Handledning, Lärande perspektiv, Metodhandledning, Pedagogiskt Arbetssätt | Leave a comment

Om handledning

  Om handledning av Iraj Yekerusta Handledning i den mening vi känner till är egentligen en skandinavisk och framförallt en svensk uppfinning. I den formella litteraturen beskrivs handledning som ett redskap för att tillvara och utveckla kompetens. Den välkände handledaren … Continue reading

Posted in Handledning, Lärande perspektiv, Metodhandledning, Pedagogiskt Arbetssätt | Leave a comment

Handledning i professionsgrupper

Iraj Yekerusta Reflektioner kring boken ”Handledning i professionsgrupper” av Liv Gjem Liv Gjems handledningsmodell som presenteras i boken  Handledning i professionsgrupper  bygger på en systemteoretisk förståelse av hur kompetensutveckling går till. Jag ska försöka beskriva denna handledningsmodell och dess teoretiska … Continue reading

Posted in Konfliktperspektiv, Lärande perspektiv, Metodhandledning | Leave a comment