Category Archives: Metodhandledning

Det pedagogiska arbetet är grunden för lärande. Det är också en förutsättning för livskvalitet för människor i behov av speciella stödinsatser.

Den berättande människan, om samtalet

Iraj Yekerusta Reflektioner kring boken ”Människan är en berättelse” av Clarence Crafoord Samtalet är vaggan för vetenskap och inlärning. Det är genom samtal och genom det sociala samspelet vi människor utvecklas. Det är genom samtalet som vi arbetande människor kan … Continue reading

Posted in Handledning, Lärande perspektiv, Metodhandledning, Samhälle-politik | Leave a comment

Cajverts Handledningsmodell

Iraj Yekerusta   Reflektion Behandlarens terapeutiska rum av lilja Cajvert   Lilja Cajvert har med hjälp av sina anteckningar i handledningsprocessen utvecklat en personlig handledningsmodell. Och det är denna modell boken handlar om. Handledning är för Cajvert behandlarens kreativa rum … Continue reading

Posted in Konfliktperspektiv, Lärande perspektiv, Metodhandledning, Pedagogiskt Arbetssätt, Samhälle-politik | Leave a comment

Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar (NPF)

Funktionsskillnader Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/funktionsskillnader (NPF) har sin grund i biologiska faktorer. En neuropsykiatrisk funktionsskillnad innebär att hjärnan hos en individ inom vissa områden fungerar annorlunda jämfört med majoritetens. Denna funktionsskillnad är medfödd och kommer att bestå resten av livet. En annorlunda … Continue reading

Posted in Konfliktperspektiv, Lärande perspektiv, Metodhandledning, Pedagogiskt Arbetssätt, Uncategorized | Leave a comment