Category Archives: Uncategorized

En psykodynamisk utgångspunkt

Iraj Yekerusta Reflektioner kring boken ”Behandlarens terapeutiska rum” av Lilja Cajvert  Lilja Cajvert har med hjälp av sina anteckningar i handledningsprocessen utvecklat en personlig handledningsmodell, och det är denna modell som denna bok handlar om. Handledning är för Cajvert den … Continue reading

Posted in Handledning, Lärande perspektiv, Metodhandledning, Uncategorized | Leave a comment

Autism och utmanande beteende

Det finns olika sätt att beskriva beteendeproblem hos personer med neuropsykiatriska funktionsskillnader. Utifrån det perspektiv man anlägger på ett sådant beteende kommer man fram till olika typer av hanteringar av det. Det kognitiva perspektivet försöker förstå hjärnans funktion bakom beteendet … Continue reading

Posted in Metodhandledning, Pedagogiskt Arbetssätt, Uncategorized | 2 Comments

Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar (NPF)

Funktionsskillnader Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/funktionsskillnader (NPF) har sin grund i biologiska faktorer. En neuropsykiatrisk funktionsskillnad innebär att hjärnan hos en individ inom vissa områden fungerar annorlunda jämfört med majoritetens. Denna funktionsskillnad är medfödd och kommer att bestå resten av livet. En annorlunda … Continue reading

Posted in Konfliktperspektiv, Lärande perspektiv, Metodhandledning, Pedagogiskt Arbetssätt, Uncategorized | Leave a comment

”Lönestölder” allt vanligare

Statistik från fackförbundet Unionen visar att allt fler anställda luras på den lön de har rätt till. Det handlar om ”lönestölder”: bland annat uteblivna övertidstimmar eller semesterersättning som försvinner.   Övertidstimmar som försvinner, semesterersättning som uteblir eller lön som aldrig … Continue reading

Posted in Insändare, debatt, Samhälle-politik, Uncategorized | Leave a comment